top of page
01-3-768x576.jpg
Korzachenko.jpg

Mykola Korzachenko

PhD in Technical Sciences

  • Liknedin
  • Twitter

Корзаченко Микола Миколайович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Технологій зварювання та будівництва Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту Національного університету "Чернігівська політехніка";

-  заступник директора Центру перепідготовки та заочного навчання НУ "Чернігівська політехніка";

- академічний радник Інженерної академії України;

- керівник Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування";

- науковець, дослідник із 10-річним практичним і науково-педагогічним досвідом, автор понад 40 наукових статей та співавтор 5 навчальних посібників та 3 колективних монографій.

Research Interests

Напрямки діяльності:

  • дослідження малоповерхової забудови в щільних міських умовах;

  • обстеження конструкцій будівельних об’єктів з метою визначення їх технічного стану та встановлення їх надійності експлуатації;

  • інженерно-геологічне районування Чернігівської області;

  • дослідження історичних будівель ХІ-ХVІІІ століть;

  • дослідження цегли ХVІІ–ХІХ століття;

  • вивчення методів підсилення основ і фундаментів малоповерхових будинків на території зі щільною малоповерховою забудовою з урахуванням негативних інженерно-геологічних процесів та факторів;

  • розрахунки будівельних конструкцій відповідно до вітчизняних (ДБН, ДСТУ) і закордонних (Eurocode, EN) норм і стандартів.

Contact

Publications

Bolotov G. Ion Heating Energy Efficiency During Diffusion Welding in a Normal DC Glow Discharge / G. Bolotov, M. Bolotov, M. Korzachenko // 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPI Week), 2021 – Р. 69-72.

Корзаченко М.М. Дефекти та пошкодження цегляних стін / Корзаченко М.М. // The V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization» (October 19-23, 2020 Oslo, Norway 2020. – Р. 21-24

Корзаченко М. М. Конструктивні особливості малоповерхової забудови українського Полісся : монографія / М.М. Корзаченко, В.В. Павленко. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 304 с.

Корзаченко М.М. Бетонні конструкції з використанням скловолокна   при реставрації пам’яток архітектури / Корзаченко М.М., Данич Д.І. // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 258-263.

bottom of page